Lu Bancu di Disisa è un tisoru chi si trova 'nta li grutti di lu feu di Disisa.
Cuntanu l'antichi ca c'è un gran massenti di dinari di munita d'oru e d'argentu, e cu' è chi li pigghia 'un trova cchiù la porta nèsciri.
Ora certuni vulennu pruvari si putevanu nèsciri, s'hannu pigghiatu 'na munita d'oru e 'un hannu pututu nèsciri.
E s'hannu pigghiatu in capricciu di fari agghiuttiri òn cani 'na munita di chisti dintra 'na muddica di pani, e stu cani 'un ha pututu nèsciri.
E tannu ha nisciutu stu cani quannu ha jatu di corpu, ed ha jutu puru la munita.
Pi sbancari stu gran Bancu di Disisa vonnu diri l'antichi ca cci voli tri Santi Turrisi di tri capi di regnu, dipò pigghiari 'na jumenta bianca, ammazzalla e livàricci lu campanàru. Chistu si l'hannu a manciari a frittedda ddà rintra, dipò s'ammazzanu a li tri Santi Turrisi, e lu bancu si sbanca.

Il Banco di Disisa è un tesoro che si trova nella grotta del feudo di Disisa.
Raccontano gli antichi che c'è una grande quantità di danari, monete d'oro e d'argento, e chi le prende non trova più la porta d'uscita.
Ora alcuni, volendo provare se potevano uscire, hanno preso una moneta d'oro e non sono potuti uscire.
Ed hanno preso in capriccio di far inghiottire ad un cane una moneta di queste, dentro una mollica di pane, e questo cane non è potuto uscire.
Ed allora questo cane è uscito quando è andato di corpo ed ha espulso pure la moneta.
Per sbancare questo gran Banco di Disisa, dicono gli antichi, che ci vogliono tre persone di nome Santi Puglisi di tre angoli del regno, dopo prendere una giumenta bianca, ammazzarla e togliergli le interiora.
Queste se le devono mangiare a frittella là dentro, poi si ammazzano i tre Santi Torrisi ed il banco si sbanca.