Lu Bancu di Disisa è un tisoru chi si trova 'nta li grutti di lu feu di Disisa.
Cuntanu l'antichi ca c'è un gran massenti di dinari di munita d'oru e d'argentu, e cu' è chi li pigghia 'un trova cchiù la porta nèsciri.
Ora certuni vulennu pruvari si putevanu nèsciri, s'hannu pigghiatu 'na munita d'oru e 'un hannu pututu nèsciri.
E s'hannu pigghiatu in capricciu di fari agghiuttiri òn cani 'na munita di chisti dintra 'na muddica di pani, e stu cani 'un ha pututu nèsciri.
E tannu ha nisciutu stu cani quannu ha jatu di corpu, ed ha jutu puru la munita.
Pi sbancari stu gran Bancu di Disisa vonnu diri l'antichi ca cci voli tri Santi Turrisi di tri capi di regnu, dipò pigghiari 'na jumenta bianca, ammazzalla e livàricci lu campanàru. Chistu si l'hannu a manciari a frittedda ddà rintra, dipò s'ammazzanu a li tri Santi Turrisi, e lu bancu si sbanca.

Disisa's bank is a treasure in a grotto in the Disisa Estate.
The popular old legend says that there is a large quantity of silver and gold coins ; but, if someone takes them, he will not find the way out.
Now some people, to prove the legend true, took one gold coin and couldn't find their way out, so they, just following their whims, made a dog swallow a gold coin in breadcrumbs, and the dog could not get out. But then the dog expelled the coin and he could get out.
The legend says that to succeed in getting the treasure you need three people with the same name, Santi Turrisi, who come from three different parts of the reign, then take a white ass, kill it and then take out the bowels, then the three Santi Turrisi should be killed too, and so the Bank will be cleaned out.